jolienn

Over Jolien De Geest

Psycholoog VINK Psychologisch Centrum

Jeugd
Jolien is van Belgische komaf en opgegroeid op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Zij is afkomstig uit een groot gezin, waarin zij door de medische beroepsachtergrond van haar ouders van jongs af aan in aanraking kwam met hulpverlening en zorg voor anderen. Mede hierdoor had Jolien al vroeg de ambitie om zich te richten op de zorg voor en van mensen.

Opleidingen
Na het succesvol doorlopen van het VWO is Jolien begonnen met de studie ‘Pedagogische Wetenschappen’ aan de Universiteit Leiden, die zij succesvol afgerond heeft. Na deze opleiding heeft zij actief diverse cursussen gevolgd, onder andere schematherapie in het kader van persoonlijkheidsproblematiek. Verder heeft ze veel interne opleidingen gedaan en zelf ook stagiaires begeleidt.

Werk
Jolien heeft gedurende haar studie praktijkervaring opgedaan tijdens een stage bij een kleinschalige Remedial Teaching Praktijk, die breed hulp bood. Hier heeft Jolien al de kans gekregen om ervaring op te doen in de individuele begeleiding van kinderen en jongeren met leerproblemen en gedragsstoornissen. Het efficiënt, praktisch en doelgericht aanpakken van problemen leerde zij onder andere door de ervaringen in leidinggevende functies binnen de studievereniging van haar opleiding, maar ook in haar vrije tijd vanuit organisatorische taken binnen de muziekvereniging waar zij deel van uit maakt. Haar masterstage heeft zij gelopen bij VINK Psychologisch Centrum, waar zij vanaf het begin af aan actief mee kon draaien en op korte termijn opgeleid is tot zelfstandig onderzoeker binnen de praktijk, voor zowel kinderen- en jeugdigen als volwassenen. Daarnaast is zij zich steeds meer gaan verdiepen in begeleiding en behandelingen, waarop zij eveneens opgeleid is tot coach. Sinds 2014 is Jolien officieel medewerker binnen VINK Psychologisch Centrum.

Voor adres zie contactpagina.