Aanvullende informatie

Over diagnostiek of behandeling bij VINK Psychologisch Centrum
Werkdagen en tijden
VINK Psychologisch Centrum hanteert flexibele werktijden, waarbij het ook mogelijk is in de avonduren (behandeling) of op zaterdag (alleen diagnostiek) een afspraak te maken. Dit is vanwege het feit dat veel volwassen cliënten werken en het vervelend is om diverse vrije uren op te moeten nemen waarbij soms uitleg gegeven moet worden. Daarnaast kan het ook voor sommige kinderen belemmerend zijn om school te moeten missen.

Rechten en plichten
Wanneer er een behandeling gestart wordt is er volgens de wet sprake van een overeenkomst tussen VINK Psychologisch Centrum en de cliënt(e). Deze overeenkomst brengt rechten en plichten met zich mee die de overheid de laatste jaren bij wet heeft vastgelegd. Het is belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn. De rechten en plichten worden bij aanmelding verstrekt en kunnen eveneens worden opgevraagd.

Afmeldingsvoorwaarden
Het afmelden van alle consulten moet minimaal 24 uur van te voren gebeuren. Het afmelden kan per telefoon op telefoonnummer: +31(0)10-3022130. Wanneer er niet opgenomen wordt, kan de voicemail ingesproken worden. Een sms voldoet eveneens. Ook via de mail kan afgemeld worden. Let erop dat hier ook de 24 uur-afspraak geldt. Wanneer deze overschreden worden, wordt de gereserveerde tijd gefactureerd (voor een intake en behandeling één consult, voor een onderzoek twee consulten).

Voor meer informatie, neem contact op met VINK Psychologisch Centrum.