IQ test

Wanneer een kind niet goed mee lijkt te kunnen komen op school, is de eerste vraag of het desbetreffende kind over voldoende cognitieve capaciteiten beschikt om het schoolniveau aan te kunnen. Dit kan gemeten worden met een intelligentieonderzoek. Hierbij is het belangrijk om niet alleen maar te kijken naar de intelligentiescore van een kind, maar ook om goed te observeren tijdens het onderzoek zelf om antwoord te kunnen geven op de vraag of er mogelijk andere belemmerende factoren meespelen waardoor het een kind niet lukt om goed te presteren. Voor dit alles bent u nu aan het juiste adres!

 

Alleen de meest betrouwbare intelligentietesten voor verschillende leeftijden

VINK Psychologisch Centrum maakt gebruik van de meest betrouwbaarste intelligentietesten die er bestaan. Deze testen mogen uitsluitend door psychologen afgenomen worden. Het betreft hier de volgende intelligentietesten:

  • De WPPSI-NL voor kinderen in de leeftijd van 2.5 – 8 jaar
  • De WISC-NL voor kinderen in de leeftijd van 6 – 16 jaar
  • De WAIS-III-NL voor (jong) volwassenen in de leeftijd van 16-88 jaar

Deze intelligentie onderzoeken geven inzicht in de totale mate van (cognitieve) capaciteiten, waarbij er onderscheid gemaakt wordt in verschillende intelligentieschalen (indexen). Tevens wordt er informatie verkregen over de sterke en zwakke kanten van het intelligentieprofiel.

U krijgt meer dan alleen een IQ cijfer…

Een intelligentietest is een uitstekend observatieinstrument ten aanzien van onder andere de aandacht en concentratie, de taakopvatting, de werkhouding, de frustratietolerantie, faalangst, contactproblemen en het doorzettingsvermogen. Bij VINK Psychologisch Centrum wordt er tijdens intelligentieonderzoek geobserveerd ten aanzien van bovenstaande genoemde zaken en waarbij dit meegenomen wordt in het totaalbeeld van de cliënt.