sociaalemotioneel

Sociaal – emotioneel onderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek

Waar het intelligentieonderzoek de cognitieve capaciteiten van een persoon in kaart brengt, brengt het sociaal – emotioneel onderzoek de sociale vaardigheden en emotionele toestand van een persoon in kaart. Bij kinderen onder de achttien jaar wordt dit onderzoek een sociaal – emotioneel onderzoek genoemd en hierbij zal er aan de ouders ook altijd gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen. Bij volwassenen wordt er gesproken over een persoonlijkheidsonderzoek. Wat er precies onderzocht kan worden bij dit onderzoek is afhankelijk van de leeftijd van degene die onderzocht wordt.

Bij kinderen in de basisschoolleeftijd geeft het sociaal – emotioneel onderzoek uitsluitsel over de stemming, zelfwaardering, het temperament, prestatie motivatie, probleeminzicht aandacht en concentratie, sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen en eventueel aanwezige (faal) / (sociale) angsten.

Bij adolescenten geeft het sociaal – emotioneel onderzoek uitsluitsel over de stemming, zelfwaardering, de (beginnende) persoonlijkheidsopbouw, aandacht en concentratie, impulsiviteit, behoefte aan spanning en sensatie, sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen, zelfinzicht en aanwezige coping mechanismen.

Bij volwassenen zegt het persoonlijkheidsonderzoek iets over de sterkten en zwakten in de persoonlijkheid (zowel temperament als karakter) van de onderzochte persoon en geeft het uitsluitsel over de stemming, zelfwaardering, lijdensdruk, balans draaglast en draagkracht, mate van assertiviteit, aanwezige coping mechanismen en mate van emotionele stabiliteit. Indien er een vermoeden is van een persoonlijkheidsstoornis wordt er ook gekozen voor dit onderzoek.

Voor meer informatie of vragen over sociaal-emotioneel / persoonlijkheidsonderzoek, neem contact op met VINK psychologisch centrum.