banner_IQ_small

Intelligentieonderzoek

IQ onderzoek voor alle leeftijden
Een intelligentieonderzoek brengt de cognitieve capaciteiten van u of uw kind in kaart en geeft daarmee antwoord op de vraag wat er op cognitief niveau verwacht kan worden van het kind of welk niveau van opleiding of werk u aan zou kunnen. Uit de resultaten blijkt een algemene intelligentiescore, maar tevens brengt het de sterke en zwakke punten van de intelligentie in kaart.

Daarnaast is een intelligentieonderzoek een prima instrument om te observeren hoe u of uw kind het doet ten aanzien van verschillende vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan sociale vaardigheden, aandacht en concentratie, taakopvatting, werkhouding, prestatie motivatie, frustratietolerantie, faalangst en doorzettingsvermogen. Mochten er naar aanleiding van deze observaties belemmeringen naar voren komen ten aanzien van het leren en (schoolse) presteren, dan zal hieromtrent een advies voor behandeling gegeven worden.

Er zijn verschillende intelligentie instrumenten op de markt, VINK Psychologisch Centrum maakt gebruik van de meest betrouwbare intelligentietesten. Deze testen mogen uitsluitend door psychologen afgenomen worden. Het betreft hier de volgende intelligentietesten:

  • De WPPSI-III-NL voor kinderen in de leeftijd van 2.5 – 8 jaar
  • De WISC-III-NL voor kinderen in de leeftijd van 6 – 17 jaar
  • De WAIS-IV-NL voor (jong) volwassenen in de leeftijd van 16 – 88 jaar

Voor meer informatie of vragen over het intelligentieonderzoek, neem contact op met VINK psychologisch centrum.