aanvullendonderzoek

Aanvullend onderzoek

Indien nodig en gewenst

In een aantal gevallen volstaat het intelligentie en / of sociaal emotioneel onderzoek niet en zal er een aanvullend onderzoek uitgevoerd moeten worden om een beter beeld te kunnen krijgen van het kind of het gezin. Dit kunnen onderzoeken op een andere locatie zijn. Denk bijvoorbeeld aan een observatie op school of op de PSZ / KDV (bij hele jonge kinderen). Het is ook mogelijk dat er op andere locaties geobserveerd gaat worden (indien wenselijk).

Soms kan een gezinsonderzoek wenselijk zijn, waarin het gehele gezin uitgenodigd wordt en gekeken wordt naar hoe de interacties tussen de verschillende familieleden verlopen. Hier valt ook de ouder -kind observatie onder, waarin de ouder gevraagd wordt een aantal opdrachten met het kind te doen en waarbij dit vastgelegd wordt op video en naderhand bekeken kan worden.

Soms wordt er gevraagd naar een heel specifiek onderzoek, zoals een ADHD onderzoek of een Autisme onderzoek, maar dit valt onder het intelligentie en sociaal emotioneel onderzoek.

Voor meer informatie of vragen over het aanvullende onderzoek, neem contact op met VINK psychologisch centrum.