Psychodiagnostiek

Verschillende onderzoeken mogelijk

Het diagnostiektraject is één van de belangrijkste trajecten om een antwoord te krijgen op de vraag hoe de gerapporteerde klachten van u of uw kind verklaard kunnen worden. Misschien heeft u zelf al een mogelijke diagnose in uw hoofd of misschien wil u juist diagnostiek om een aantal zaken uit te kunnen sluiten, het kan allemaal bij VINK Psychologisch Centrum.

VINK Psychologisch Centrum verricht psychodiagnostiek bij zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen op vrijwel alle gebieden, uitsluitend leerstoornissen (Dyslexie en Dyscalculie).

Het eerste onderdeel van het diagnostiek traject is het intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen de aanmeldingsklachten en reden voor onderzoek worden besproken en daarnaast wordt informatie ingewonnen over de vroegere ontwikkeling op diverse gebieden. Indien aanwezig wordt er gevraagd om een kopie van eerdere onderzoeken of (school)rapporten. Aan het eind van dit gesprek wordt er een advies uitgebracht ten aanzien van het vervolgtraject. Dit kan onderzoek zijn, maar niet in alle gevallen is dit perse nodig, soms kan direct gestart worden met behandeling. Uiteraard zal dit altijd in overleg met de cliënt(e)(n) gebeuren.

VINK Psychologisch Centrum voert drie soorten onderzoeken uit, namelijk intelligentieonderzoek, sociaal – emotioneel onderzoek (ook wel persoonlijkheidsonderzoek genoemd) en een aanvullende onderzoek. Voor een uitleg van deze onderzoeken, zie hiernaast.

Het laatste onderdeel in het diagnostiek traject is het adviesgesprek. In dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek besproken en wordt er antwoord gegeven op de vraag hoe de gerapporteerde klachten verklaard kunnen worden. Indien dit van toepassing is, wordt er een DSM-5 diagnose gesteld. Ook wordt er een advies voor vervolgtraject, bijvoorbeeld behandeling, gegeven. Aan het einde van het gesprek wordt de verslaglegging overhandigd, indien hier op- of aanmerkingen over zijn, kunnen deze in overleg uiteraard worden doorgevoerd.

Voor meer informatie of vragen over psychodiagnostiek, neem contact op met VINK psychologisch centrum.