site_slaapproblemen

Slaapproblemen

Omgaan met slapeloosheid

Slapen is belangrijk voor herstel van het lichaam en de hersenen, opdoen van nieuwe energie en behoud van opgeslagen informatie. Slaaptekort heeft dan ook veel negatieve gevolgen, zoals concentratieproblemen, vergeetachtigheid, een verminderd reactievermogen en een sombere of geïrriteerde stemming. Op zichzelf geen probleem als het slaaptekort incidenteel is, maar als het tekort langer aanhoudt kan dit resulteren in een verminderd presteren en functioneren overdag. Er wordt dan gesproken van een slaapstoornis. Hieronder valt onder andere insomnia (in- of doorslaapproblemen), hypersomnia (overmatig slaperigheid), narcolepsie (onvoorspelbare slaapaanvallen) en slaapapneu.

Hoewel 30% van de mensen slaapproblemen ervaren, zoekt slechts 10% hiervoor hulp. Dit is gerelateerd aan het feit dat er gedacht wordt dat er weinig te doen is aan slaapklachten. Niets is echter minder waar. Alleen al psycho-educatie met betrekking het slapen kan reeds voor een verbetering zorgen.

VINK Psychologisch Centrum biedt de volgende behandeling aan bij slaapproblemen

  • Individuele behandeling van jongeren en volwassenen met slaapproblemen
    Deze behandeling start met psycho-educatie over slapen en alles wat hieraan gerelateerd is. Om de verwachtingen en dysfunctionele gedachten ten aanzien van de slaap te ontdekken wordt er een slaapvragenlijst afgenomen. Vervolgens wordt er aan de slag gegaan met adviezen en is het de bedoeling dat er elke dag een slaapdagboek ingevuld wordt. Meestal zijn slechts enkele sessies nodig om verbetering in het slapen te brengen.
  • Ouderbegeleiding bij kinderen met slaapproblemen
    In het geval van slaapproblemen bij jonge kinderen, wordt niet het kind maar de ouders gezien voor behandeling. Ouders krijgen psycho-educatie over het slapen en stap voor stap worden de slaapproblemen aangepakt.

Voor meer informatie of vragen over behandelingen van Slaapproblemen, neem contact op met VINK Psychologisch Centrum.