site_relatieproblemen

Relatieproblemen

Omgaan met de ander

Communiceren is het uitwisselen van (non)verbale informatie tussen personen. Wanneer goed op de communicatie gelet wordt, valt op dat men meestal niet precies zegt wat er bedoeld wordt, terwijl de ander vaak toch de juiste boodschap adequaat oppikt. In het geval van relatieproblemen is de communicatie echter verstoord geraakt. Meestal is er sprake van interactieproblematiek, wat betekent dat de relatieproblemen niet door één van beide partijen ‘veroorzaakt’ worden, maar gerelateerd is aan de wisselwerking tussen beide partijen. Opnieuw afstemmen op elkaar om uit de negatieve interactiecirkel terecht te komen is dan noodzakelijk.

VINK Psychologisch Centrum biedt de volgende behandeling bij relatieproblemen

  • Relatietherapie voor partners gezamenlijk
    Relatietherapie valt onder de systeemtherapie. Vanuit deze visie wordt er niet gekeken naar de schuldvraag van de relatieproblemen, maar gericht op het veranderen van de interactie- en communicatiepatronen waarin partners zitten.
  • Individuele therapie voor de partners
    Tijdens relatietherapie kunnen bij de partners thema’s naar boven komen die individuele behandeling behoeven. Het is mogelijk om hier naast de relatietherapie voor te kiezen. Daarnaast kan voor individuele therapie gekozen worden wanneer één van de partners niet kan of wil deelnemen aan relatietherapie. Hoewel dit minder effectief is dan wanneer beide partners in behandeling komen, kunnen er toch vaardigheden aangeleerd worden die helpend kunnen zijn in de relatie.

Voor meer informatie of vragen over behandelingen van Relatieproblemen, neem contact op met VINK Psychologisch Centrum.