site_persoonlijkheidsproblemen

Persoonlijkheidsproblemen

Omgaan met jezelf

Iedereen heeft handige en minder handige karaktereigenschappen. In sommige gevallen zijn deze karaktereigenschappen zo extreem dat dit zeer hinderlijk is voor de omgeving en/of fors belemmerd werkt ten aanzien van het functioneren van de desbetreffende persoon. Er kan dan sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis. Er zijn drie categorieën met in totaal tien verschillende persoonlijkheidsstoornissen bekend. Het meest frequent hiervan zijn de ontwijkende en afhankelijke persoonlijkheidsstoornis (beiden cluster C) en de borderline persoonlijkheidsstoornis (cluster B).

VINK Psychologisch Centrum biedt behandeling in het geval van een lichte mate van een persoonlijkheidsstoornis c.q. bij persoonlijkheidstrekken (nog niet voldoende criteria om van een daadwerkelijke persoonlijkheidsstoornis te kunnen spreken). In andere gevallen wordt doorverwezen naar meer gespecialiseerde instellingen op dit gebied.

VINK Psychologisch Centrum biedt de volgende behandeling bij persoonlijkheidsproblemen

  • Individuele behandeling bij persoonlijkheidsproblemen
    In het geval van persoonlijkheidsproblemen wordt veelal gestart met cognitieve gedragstherapie. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van schematherapie.
  • Relatietherapie bij persoonlijkheidsproblemen
    Omdat de aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis vaak hinderlijk werkt voor de omgeving, ontstaan er als gevolg hiervan regelmatig relatieproblemen. In dit geval kan relatietherapie uitkomst bieden. Hierbij staat de persoonlijkheidsstoornis centraal.

Voor meer informatie of vragen over behandelingen van Persoonlijkheidsproblemen, neem contact op met VINK Psychologisch Centrum.