site_opvoedproblemen

Opvoedproblemen

Omgaan met je kinderen

Opvoeden kan lastig zijn. Denk je het op een gegeven moment helemaal onder controle te hebben, komt je kind in een andere levensfase terecht waardoor je het idee hebt weer helemaal opnieuw te moeten beginnen. En dat niet alleen, denk je bij je tweede of derde kind volledig voorbereid te zijn, blijkt dat een heel ander karakter te hebben waarbij de eerder aangeleerde opvoedvaardigheden niet meer voldoende effectief blijken te zijn. Al met al kan opvoeden hard werken zijn waarin veel geëxperimenteerd en geëvalueerd moet worden. Hulp is dan prettig, zeker als het gaat om kinderen die extra aandacht nodig hebben (bijvoorbeeld kinderen met een psychiatrische diagnose).

Of het nu gaat om kinderen die opstandig gedrag vertonen (niet luisteren, brutaal zijn en constant de discussie aangaan), angstig en teruggetrokken gedrag vertonen (verlegenheid, somberheid en moeilijk te peilen) of andere problemen laat zien (bijvoorbeeld met betrekking tot het eten, slapen of zindelijkheid), onder opvoedproblemen kan van alles verstaan worden.

VINK Psychologisch Centrum biedt de volgende begeleiding aan bij opvoedproblemen

  • Ouderbegeleiding bij opvoedproblemen
    Tijdens ouderbegeleiding is er ruimte om elke situatie waar ouders tegen aanlopen met betrekking tot het opvoeden te bespreken en stap voor stap aan te pakken. De therapeut draagt in overleg oplossingen aan die ouders gaan proberen te implementeren in de thuissituatie en die in de sessie hierop volgend geëvalueerd worden (en aangepast indien nodig) 
  • Systeembehandeling bij opvoedproblemen
    In sommige situaties is het lastig voor ouders de gegeven adviezen te implementeren in de thuissituatie, zeker als er sprake is van verstoorde interactie tussen ouders en kinderen. Systeembehandeling waarbij naast de ouders ook het kind / de kinderen worden gezien kan dan uitkomst bieden.

Voor meer informatie of vragen over behandelingen van Opvoedproblemen, neem contact op met VINK Psychologisch Centrum.