site_leerproblemen

Leerproblemen

Behandeling van een Leerproblemen

Onder leerproblemen vallen vrijwel alle problemen die direct gerelateerd zijn aan belemmeringen met betrekking tot het schoolse leren en presteren. Denk bijvoorbeeld aan aandacht- en concentratieproblemen, organisatie en planningsproblemen, informatieverwerkingsproblemen, geheugenproblemen en matige leerstrategieën. Ook beperkte cognitieve capaciteiten (zoals zwakbegaafdheid) en faalangst kunnen hieraan gerelateerd zijn. Onder leerproblemen vallen ook de psychiatrische leerstoornissen, zoals Dyslexie, Dyscalcullie en NLD.

Wanneer er sprake is van leerproblemen zal er allereerst een foutenanalyse gemaakt moeten worden van waar het precies mis gaat met betrekking tot het schoolse leren en presteren. Immers, er zijn verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden om goede prestaties te kunnen behalen. Denk bijvoorbeeld aan het vooraf voldoende tijd besteden aan het leren en het efficiënt gebruik maken van adequate leerstrategieën en geheugentechnieken. Daarnaast is het tijdens het maken van toetsen / tentamens van belang de vragen zorgvuldig te lezen en te interpreteren en te controleren of het gegeven antwoord volledig is.

VINK Psychologisch Centrum biedt de volgende behandeling aan bij leerproblemen

 • Individuele behandeling van kinderen en jongeren bij leerproblemen
  Bij leerproblemen zal er allereerst een foutenanalyse gemaakt worden van waar het precies mis gaat met betrekking tot het schoolse leren en presteren. Hierbij zullen alle voorwaarden met betrekking tot gedrag voor en tijdens toetsen / tentamens doorlopen worden. De behandeling zal gericht worden op het punt waar de belemmeringen zitten. Denk bijvoorbeeld aan het leren plannen en organiseren, aanleren van leerstrategieën (leren leren), verbeteren van de geheugentechnieken en verhogen van de motivatie om te leren. Indien nodig kan ervoor gekozen worden om een intelligentieonderzoek af te nemen.
 • Ouderbegeleiding voor ouders van kinderen met leerproblemen
  Omdat ouders per week veel meer tijd kunnen besteden aan het leren met hun kind in vergelijking met de therapeut is het soms meer zinvol en effectief om ouders te trainen hun kind met leerproblemen te begeleiden. Ook dit kan bij VINK Psychologisch Centrum.
 • Visualiseren voor kinderen, jeugdigen en volwassenen
  Het leren visualiseren is een specifieke leertechniek voor kinderen die voornamelijk visueel ingesteld zijn, ook wel de zogenaamde ‘beelddenkers’ genoemd. VINK Psychologisch Centrum heeft het visualiseren ontwikkeld voor vrijwel alle schoolse vakken, maar het visualiseren kan ook gebruikt worden voor het onthouden van informatie in het dagelijkse leven.
 • Ik leer anders – training
  Zie voor uitleg hierover onder het kopje ‘cursussen’.

Voor meer informatie of vragen over behandelingen van Leerproblemen, neem contact op met VINK Psychologisch Centrum.