site_hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Omgaan met cognitieve uitzondering

Er zijn verschillende definities van hoogbegaafdheid, die allen niet alomvattend zijn. In ieder geval hanteert elke definitie dat er sprake moet zijn van een totaal intelligentiequotiënt hoger dan 130. Dit kan redelijk betrouwbaar met een intelligentieonderzoek gemeten worden. Sommige definities geven aan dat er daarnaast sprake moet zijn van de aanwezigheid van een hoge mate van prestatiemotivatie en een grote mate van creativiteit ten aanzien van het oplossen van problemen. Deze twee factoren zijn echter nauwelijks concreet en meetbaar te maken. Immers, vele jeugdigen en volwassenen met hoogbegaafdheid laten pas prestatiemotivatie zien wanneer ze daadwerkelijk uitgedaagd worden (en niet op andere momenten). Daarnaast is ook de creativiteit lastig te vatten. In dit kader heeft VINK Psychologisch Centrum ervoor gekozen om alleen het criteria van het intelligentiequotiënt te hanteren.

Mensen met hoogbegaafdheid kunnen tegen diverse problemen aanlopen. Denk bijvoorbeeld aan het niet voldoende uitgedaagd worden, waardoor er een risico ontstaat op onderpresteren en weerstand richting school en/of werk. Ook het opbouwen en onderhouden van vriendschappen verloopt vaak moeizamer omdat er weinig leeftijdsgenoten beschikbaar zijn die op hetzelfde cognitieve niveau functioneren. Echter zit het grootste probleem meestal in het feit dat mensen met hoogbegaafdheid veel sneller verbanden leggen dan anderen, hun standpunt fel verdedigen en veelal gelijk blijken te hebben. Dit gedrag wordt door de omgeving echter geïnterpreteerd als eigenwijs, arrogant, continue de discussie willen aangaan en altijd het laatste woord willen hebben. Het gevolg hiervan is verstoorde verhoudingen en relaties, vooral met personen die in hiërarchie boven hen staan (onder andere ouders, leerkrachten en managers). Het gevolg is afwijzing door anderen (soms zelfs ook ontslag) wat resulteert in onderpresteren en uiteindelijk in faalervaringen en een negatief zelfbeeld. Het is noodzakelijk dit te voorkomen.

VINK Psychologisch Centrum biedt de volgende begeleiding aan bij hoogbegaafdheid

  • Individuele behandeling van hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen
    Bij aanvang van deze behandeling zal uitleg gegeven worden over diverse aspecten en uitingen van hoogbegaafdheid, wat vergeleken wordt met het cognitief functioneren en presteren van anderen in de omgeving. Vervolgens zal uitgelegd worden dat de opgedane frustratie en onbegrip onvermijdelijk was, waarbij benadrukt wordt dat zowel de hoogbegaafde persoon als de omgeving hier in principe niets aan kon doen. Hierna zal gekeken worden naar hoe de ervaren problemen stap voor stap aangepakt kunnen worden. Tijdens deze behandeling zal veel in overleg gebeuren en gebruik worden gemaakt van de creatieve en innovatieve ideeën van de mensen met hoogbegaafdheid.
  • Systeembehandeling bij hoogbegaafdheid
    Omdat er bij hoogbegaafdheid veel onbegrip is vanuit de omgeving (en omgekeerd eveneens) kan het zinvol zijn om het hele systeem (ouders, partners en andere gezinsleden) te betrekken bij de behandeling.

Voor meer informatie of vragen over omgaan met Hoogbegaafdheid, neem contact op met VINK Psychologisch Centrum.