blog

Kinderen met ADHD zijn niet hyperactief!

ADHD staat voor de Engelse benaming van aandachttekort stoornis met hyperactiviteit. In mijn vorige blog heb ik gepleit voor het veranderen van de aandachttekort in concentratietekort of verdeelde aandacht. Hier houdt het echter met het definitieprobleem van ADHD niet op, want ook de term hyperactiviteit lijkt niet te passen.

Hyperactiviteit bestaat uit de termen ‘hyper’ (een grote hoeveelheid) en activiteit en wordt veelal vertaald met ‘veel te actief’. Deze hyperactiviteit zou onder andere zichtbaar zijn in onrustig bewegen met handen en voeten, vaak opstaan, aan één stuk doorpraten en moeilijk rustig kunnen spelen. In de praktijk wordt regelmatig aangegeven dat deze kinderen een ‘teveel aan energie’ zouden hebben die ze kwijt zouden kunnen raken door onder andere veel te bewegen. Een advies dat herhaaldelijk gegeven wordt is dat kinderen met ADHD maar ‘extra moeten sporten’ of ‘een extra rondje moeten lopen in de klas’.

Het ‘leren kwijt raken van energie’ is helaas een te simplistische oplossing, die overigens wel geldt voor kinderen die alleen een teveel aan energie hebben. Maar kinderen met ADHD worden juist nog onrustiger wanneer zij veel activiteiten ondernemen of op verschillende sporten zitten. Ouders verzuchten dan ook herhaaldelijk dat hun kind juist niet meer kan slapen na een drukke dag…

Er is dan ook niet zozeer sprake van een teveel aan energie, maar aanwezigheid van onrust in het lichaam. Deze onrust zit allereerst in het hoofd (teveel aan gedachten die veelal chaotisch door elkaar heen lopen) en kan (maar hoeft niet altijd) geuit worden door middel van verbale onrust (heel veel praten, vaak ook chaotisch en snel) en/of motorische onrust (continue plukken en friemelen en moeite met stilzitten).

De mate van onrust die een kind met ADHD laat zien is afhankelijk van de hoeveelheid prikkels die een kind binnen heeft gekregen. En dus is het logisch dat kinderen met ADHD op de ene dag veel onrustiger (ik gebruik de term ‘drukker’ liever niet meer) zijn dan op een andere dag. Alle dagen heel druk klopt dan ook niet… Ook is de vraag of het onderscheid tussen ADHD en ADD dan wel nog zinvol is…

Ik pleit vooralsnog voor de benaming van ‘concentratietekort met onrust’ stoornis… Alhoewel dat laatste natuurlijk ook maar de vraag is. Wordt vervolgd in mijn volgende blog…