blog

ADHD een stoornis?

ADHD staat voor de Engelse benaming van ‘aandachttekortstoornis met hyperactiviteit’.

In eerdere blog heb ik gepleit voor het veranderen van de aandachttekort in verdeelde aandacht of concentratietekort en de hyperactiviteit in onrust. Ook bij het laatste deel van de definitie, namelijk het woord ‘stoornis’ wil ik graag kanttekeningen plaatsen.

Naast de specifieke criteria van de aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid van aandachtsproblemen, hyperactiviteit of impulsiviteit is een algemene criteria dat er ‘significante beperkingen in sociale, school of beroepsmatig functioneren’ moeten zijn om de ADHD diagnose te kunnen stellen (DSM-IV). Deze aanwezigheid van beperkingen zorgt voor een ‘stoornis’ (in het woordenboek vertaald met beperkingen, belemmeringen of afwijking).

De vraag is echter of het wel logisch is dat dit als een criteria gesteld wordt… Dit betekent dat mensen met ADHD die wel forse aandachtsproblemen hebben maar hier geen beperkingen van ondervinden omdat zij hier zelf goed mee omgaan of omdat hun omgeving optimaal aangepast is aan hen, geen ADHD zouden hebben… Dit criteria zou in de medische wereld ook niet gehandhaafd kunnen worden (zo van: als u slechtziend bent maar u vindt dat geen probleem en heeft daar geen last van, bent u eigenlijk niet slechtziend).

Ook betekent dit dat, als iemand met ADHD goed op behandeling reageert en veel minder last heeft gekregen van de gedragskenmerken met ADHD, ook geen ADHD meer heeft

Binnenkort meer..