blog

ADHD een Stoornis?

ADHD staat voor de Engelse benaming van ‘aandachttekortstoornis met hyperactiviteit’. In eerdere blog heb ik gepleit voor het veranderen van de term ‘aandachttekort’ in ‘verdeelde aandacht’ of ‘concentratietekort’ en de term ‘hyperactiviteit’ in ‘onrust’. Ook bij het laatste deel van de definitie, namelijk het begrip ‘stoornis’ wil ik graag kanttekeningen plaatsen.

In het woordenboek wordt het begrip ‘stoornis’ vertaald met de termen ‘beperkingen’, ‘belemmeringen’ en/of ‘afwijkingen’. In de DSM-IV-TR is aangegeven dat de diagnose AD(H)D alleen gesteld kan worden als er buiten een bepaalde mate van kerncriteria ook ‘significante beperkingen in sociale, school of beroepsmatig functioneren’ aanwezig zijn.

Deze laatste eis vind ik echter niet logisch. Het betekent immers dat mensen met AD(H)D die wel behoorlijke aandachtsproblemen hebben maar hier geen beperkingen van ondervinden, bijvoorbeeld omdat zij hier zelf goed mee omgaan of omdat hun omgeving optimaal aangepast is aan hen, geen AD(H)D zouden hebben…

Ik de praktijk zie ik regelmatig succesvolle mensen die gebruik maken van hun AD(H)D. Niet omdat ze zelf komen voor hulp, maar omdat hun kind bijvoorbeeld gediagnosticeerd is met deze diagnose. Zo ken ik diverse succesvolle zakenmensen die erg innovatief zijn en fantastische ideeën hebben ten aanzien van hun eigen bedrijf (meerdere locaties over de wereld). Hoe ze dit doen? Ze hebben erg goede secretaresses die in staat zijn met de afleidbaarheid om te gaan en ervoor zorgen dat de plannen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Ook ken ik kunstenaars die door hun associatief denken prachtige kunstwerken maken en in hun hyperfocus een hele week doorgaan om dit af te krijgen.

Ditzelfde criteria zou in de medische wereld ook niet gehandhaafd kunnen worden. Denk eens in dat de oogarts u zou zeggen ‘u bent slechtziend maar omdat u daar vooralsnog geen last van heeft bent u het eigenlijk niet… En trouwens, het doel van behandeling is toch juist om deze mensen meer gebruik te leren maken van de voordelen van AD(H)D, maar als je goed behandeld klopt je eigen gestelde diagnose niet meer…

Niet dat ik perse voor ‘labelen’ ben. Voor mij is een sticker helemaal niet belangrijk. Mensen komen regelmatig bij mij omdat ze juist geen sticker willen, maar wel de behandeling. Prima wat mij betreft (de zorgverzekeraars zijn hier overigens niet blij mee). AD(H)D heeft ook veel voordelen. Daar heb ik al eerder iets over geschreven in een blog, maar zal zeker nog vervolgd worden!